Bankowość i rynki kapitałowe

Be Shaping The Future od momentu powstania jest doceniana za wysoką jakość dostarczanego oprogramowania, implementacji i optymalizacji głównych systemów IT w obszarze rynków kapitałowych.

Posiadamy doświadczenie w zakresie doradztwa IT na rynku lokalnym i zagranicznym, oferując wsparcie “on-site” i “off-site” za pośrednictwem naszego centrum kompetencji zlokalizowanego w Warszawie. Nasi specjaliści dostarczają dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania dla różnego rodzajów projektów, poczynając od podstawowego rozwoju i wsparcia systemów IT, kończąc na kompleksowych rozwiązaniach ”end-to- end”.

ZespółBe Shaping The Future zdobył dogłębną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu głównymi aplikacjami z obszaru rynków kapitałowych, takimi jak Murex, Calypso, FusionCapital i Kondor+.

Współpracując z naszymi ekspertami takimi jak: Kierownicy Projektów, Analitycy Biznesowi/ Systemowi, Programiści i specjaliści DevOps, gwarantujemy realizację projektów o różnej skali w pełnym ich zakresie, bazując na współpracy ze specjalistami z Be Group.

Specjalizujemy się głównie:

Murex

Be Shaping The Future stworzył zespół centrum kompetencyjnego Murex, oferujący usługi w całej Europie, dzieląc się wiedzą, zasobami i doświadczeniem. Cele centrum
kompetencji są następujące:

  • Budowanie wielofunkcyjnych zespoły projektowo-utrzymaniowych dla aplikacji
  • Zapewnienie klientowi zasobów dostosowanych do jego potrzeb
  • Sesje szkoleniowe dotyczące modułów systemu Murex i procesów bankowych

Zespół centrum kompetencyjnego Murex w Be Shaping The Future wspiera klientów w transformacjach biznesowych, optymalizacjach technicznych i aktualizacjach
systemu. Zespół kompleksowo wspiera projekty spójnie z procesami biznesowymi, architekturą IT i najlepszymi praktykami wdrożeniowymi dla systemu Murex.

Calypso

Nasz zespół składający się z wysoko wyspecjalizowanych analityków biznesowych i programistów, wspiera na co dzień instytucje finansowe we wdrażaniu rozwiązań integracyjnych typu front-office i back-office.

Fusion Capital Kondor+

Wspieramy banki w wydajnym zarządzaniu globalnymi operacjami na rynku papierów wartościowych w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Na przestrzeni ostatnich lat zdobyliśmy znaczące doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu produktów marki Finastra.